Her vil de bygge over tusen nye studenthybler

I dag er dette NTNUs største parkeringsplass på Gløshaugen. Nå vil Studentsamskipnaden bruke området til en ny studentby.

Ny studentby: På parkeringsplassen og området rundt vil direktør Audhild Kvam og boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim bygge hybler til over tusen studenter. .   Foto: Mariann Dybdahl

Studentsamskipnaden legger planer for 4000 nye studentboliger i området rundt Gløshaugen. Minst tusen av dem ønsker samskipnaden å få plass til i en ny studentby i den sørlige delen av dagens universitetsområde mellom Realfagsbygget, jernbanen og Strindvegen.