Kvinnelige biskoper: - Endelig kan vi puste fritt

Et samlet bispemøte mener en mannlig prest ikke kan påberope seg rett til å avstå fra samarbeid med en kvinnelig kollega.

Biskop Kari Veiteberg (Oslo), biskop Solveig Fiske (Hamar), biskop Ann Helen Fjeldstad Jusnes (Sør-Hålogaland), biskop Herborg Finnset (Nidaros) og biskop Anne Lise Ådnøy (Stavanger) er alle glade for at uttalelsen fra bispemøtet var enstemmig.   Foto: Kim_Nygaard

De ankom pressekonferansen med kors i gull rundt halsen, lilla bispeskjorter og jakker i sort.