Varsler gigantsøksmål om stor-utbygging

Overvik-eierne mener politikerne ikke kan reversere utbyggingen. Hvis de gjør det, vil erstatning bare for tapte investeringer utgjøre flere hundre millioner, understreker advokat Kjell Sagen Berg.

Overvik-jordet på 300 mål er i ferd med å bygges ut. Eiendomsselskapet Overvik Utvikling eies hovedsakelig av Kolbjørn Selmers og hans Holmetjern Invest.  Foto: Richard Sagen

Torsdag denne uka bestemmer Ap om åkrene på Overvik likevel ikke skal fylles av boliger. Et Ap-utvalg, ledet av gruppeleder i bystyret, Roar Aas, enstemmig innstiller på å reversere utbyggingen. Overvik-prosjektet er Trondheims største boligprosjekt.