Fire leger i Trondheim tas ut i streik:

- Har overhodet ingenting med lønn å gjøre

Legeforeningen varsler at 23 leger tas ut i streik mandag 26. oktober. – Streikeviljen er stor, sier streikelederen i Trondheim, Finn Høivik.

Finn Høivik er hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Sør-Trøndelag. Han er lokal streikeleder i legestreiken. Bildet er tatt ved en annen anledning.   Foto: Kim Nygård

Om partene ikke skulle bli enige om en avtale før mandag, varsler Legeforeningen at streiken vil bli trappet opp i begynnelsen av neste uke. Kjernen i konflikten går på særavtalen som regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdannede leger og samfunnsmedisin.