Kjørte på E6 med tynnslitte dekk, manglende lys og dårlige bremser

Statens vegvesen stoppet onsdag en sjåfør som fikk bruksforbud på flere punkt.

Rundballene på hengeren var dårlig sikret, og det var fare for at de kunne falle av, ifølge overingeniør hos Statens vegvesen.   Foto: Statens vegvesen

Vedkommende ble stoppet i Vegvesenets kontroll i Harran.