Rapport slår alarm:

Knappe to kvalifiserte søkere til sykepleierstillinger i sykehjem i Trondheim

Tre av fire helse- og velferdssenter i Trondheim hadde i vår ubesatte sykepleierstillinger. Nesten halvparten har manglet én eller flere sykepleiere i mer enn seks måneder.

- Helse og velferd er ett av de områdene hvor vi virkelig trenger flere hender hvis vi skal klare å håndtere den eksplosive veksten i eldre, sier Rolf Jarle Brøske (H), leder i kontrollutvalget. Til høyre Else Skjeldam som sitter i kontrollutvalget for Pensjonistpartiet.   Foto: Håvard Haugset Jensen

En fersk rapport fra kommunerevisjonen avdekker alvorlig mangel på helsepersonell i Trondheim kommune.