Skal bygge gang- og sykkelvei for 20 millioner sør for Sandmoen

Trøndelag fylkeskommune skal bygge ny gang- og sykkelvei fra Sandmoen til Røddekrysset.

Prosjektet er nå lyst ut på anbud og anleggsarbeidet begynner tidlig neste år, ifølge en melding fra fylkeskommunen.