- Dette er dramatisk

Hotellet i Prinsens gate, har som alle andre hoteller i byen, vært nødt til å starte årets julebordsesong med ordinær vaktliste og bare halvparten så mange gjester som i et normalår.

- Vi tjener ikke penger, men har holdt hjulene i gang, sier Rune Sagen, direktør ved Thon Hotell Prinsen.   Foto: Håvard Haugseth Jensen/privat

Etter regjeringens innstramminger på koronatiltak mandag ettermiddag, kan ikke mer enn 50 personer være samlet i private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler. Kommuner som mener det er nødvendig, kan gå for enda strengere begrensninger lokalt.