Disse skolene blir «nye» i Trondheim de neste årene

Seks skoler bør prioriteres i trondheimsområdet de neste årene, ifølge kommunedirektør Morten Wolden.

Stabbursmoen skole én av skolene som bør prioriteres de neste årene, mener kommunedirektøren.   Foto: Christine Schefte

Ny ungdomsskole, slitte fasader og befolkningsvekst er det som preger rådmannens budsjettforslag i år. Totalt er det lagt av i overkant av to milliarder kroner til å oppgradere trondheimsskolene de neste årene.