- Skuffet over dommen som kom i dag

Dermed er trolig den årelange striden mellom grunneierne og Oppdal kommune over.

Det har vært en langvarig konflikt knyttet til Gjevilvassveien   Foto: Arkivfoto: Ludvig Killingberg jr

Frostating lagmannsrett har avsagt dom i den betente saken som har versert i årevis, og har splittet bygdefolk, turister, naboer og familier i Oppdal.