- Ingen privat bedrift ville ha funnet på å stappe hundre ansatte i samme rom i mange timer

Martin Schlabach er luftforsker og pappa til en fysikkstudent på NTNU. Han er skuffet over at NTNU fortsatt legger opp til skoleeksamen.

Eksamenslokalet: NTNU har sammen med smittevernoverlegen i Trondheim saumfart eksamenslokalene. Studentene skal sitte i sikksakk på annenhver pult med to meters avstand.  Foto: Morten Antonsen

Sclabach mener NTNU burde ha brukt denne sjansen med koronasmitten til å tenke nytt og lage helt nye former for hjemmeeksamener.