- Den private barnehagesektoren styres mot massekonkurser

Regjeringen vil kutte pensjonstilskuddet til private barnehager med 350 millioner kroner: - Det går i fire år til, så er det ikke mer Bergheim barnehage, sier styrer Torstein Johannessen.

Som følge av en underfinansiert bemanningsnorm og store ulikheter i driftstilskuddene, går allerede fire av ti private barnehager i underskudd, forteller leder i PBL Trondheim, Vera Holst. Her i møte med Sivert Bjørnstad (Frp).  Foto: Espen Bakken

I Trondheim er det 68 private barnehager, som til sammen gir 3000 barn et tilbud og 1000 ansatte en jobb å gå til. Bergheim barnehage er én av disse, og for den er regjeringens statsbudsjett en katastrofe.