Ny Hunt-undersøkelse: Vi blir friskere av å gå på kunstutstilling

Folk får bedre helse og mindre risiko for tidlig død dersom de deltar på kulturaktiviteter. Det viser en fersk studie fra Helseundersøkelsen i Trøndelag.

Kunstutstilling: Det er bra for helsa å gå på kunstutstilling, viser Helseundersøkelsen i Trøndelag (Hunt). Dette bildet er tatt på en utstilling av Kjell Erik Killi Olsen.   Foto: Morten Antonsen

Den store helseundersøkelsen i Trøndelag (Hunt4) har sett på sammenhengen mellom helse og deltakelse i ulike typer kulturaktiviteter. Hunt-undersøkelsen viser også at innbyggerne i åtte trøndelagskommuner skiller seg ut med at ekstra mange deltar på ulike kulturaktiviteter minst to ganger i uka.