- Det er fortsatt et pågående smitteutbrudd i studentmiljøet

Smittespredningen blant studentene i Trondheim har ikke gitt seg ennå, ifølge kommunen.

Smitteutviklingen i Trondheim har tatt seg opp kraftig de siste ukene.  Foto: Christine Schefte