Skolene i Trondheim har brukt mange millioner for mye. Dette må de betale tilbake

Over halvparten av skolene i Trondheim gikk med underskudd, viste kommunens prognoser fra i sommer. 60 millioner fordelt på 29 av 58 grunnskoler. Så kom pandemien.

Ranheim, Strindheim, Tonstad og Sjetne skoler er noen av de skolene som har hatt avvik på budsjettet. Kommunalsjefen for skole planlegger å gå i null til våren 2021. 


Avviket på noen få enkeltskoler var på mellom 15 og 25 prosent av budsjett i vår. Eksempelvis var summen på Sjetne skole oppe i 10,9 millioner og på Ranheim i 6,6 millioner.