Arbeiderpartiet vil kutte i fastlegenes pasientlister

Fastlegeordningen kneler. Arbeiderpartiet vil bla opp millionene som trengs for at fastlegene kan redusere sine pasientlister med 100 pasienter de neste årene.

FÆRRE PASIETER: Arbeiderpartiet vil kutte i fastlegenes pasientlister. Partiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol vil bruke en milliard på fastlegene neste år. Arbeiderpartiet legger fram sitt alternative statsbudsjett torsdag.  Foto: Terje Svaan

STATSBUDSJETTET 2020