Sykehjemsansatte har fått nok:

- Det siste året har jeg sett flere ansatte bryte sammen på jobb

Fire sykehjemsansatte i Trondheim forteller om uverdig behandling av eldre, ansatte som knekker sammen på jobb og stadig høyere arbeidsbelastning.

- Presset er for stort, vi rekker ikke over alt som kreves, sier ansatte i eldreomsorgen i Trondheim. Fra venstre Wanja Vestmo, Berit Lervik, Berit Dahl og Elisabeth Grønnesby.  Foto: Mariann Dybdahl

- Gjennom årene har vi stort sett hatt samme bemanning, men fått mer og mer å gjøre. Vi har liten tid til hver enkelt bruker og det sliter veldig på oss, sier hjelpepleier Berit Lervik, som har vært ansatt ved Ranheim sykehjem siden 1999.