Over 200 mill. skal brukes på sykkel de neste årene. Disse strekningene får mest

Hele 270 millioner kroner foreslås å bruke på sykkeltrafikk- og utbygging i Trondheim de neste årene.

I sykkelveiplanene ligger det blant annet inne en ny bru over jernbanen, for gående og syklende her ved Gildheim.   Foto: Illustrasjon fra Statens vegvesen/Selberg Arkitekter AS

Årets forslag til budsjettet til Miljøpakken er klart. Torsdag gikk utvalget gjennom forslaget, og det skal nå behandles politisk. En av de største pottene i budsjettet går til sykkel. Her er det satt av nesten 270 millioner kroner.