Smitteutbrudd i Trondheim knyttes til felles kontorlandskap

Kommunen følger nå to viktige spor for å stanse smittespredningen i Trondheim.

Over 1000 trondhjemmere tester seg daglig ved koronaklinikkene i byen.  Foto: Morten Antonsen