Fylkesmannen i Trøndelag:

- Trondheim kommune kan ikke velge hvilke lover de følger

Bekymringen om skole behandles hos Fylkesmannen. Direktør Erik Stene oppfordrer til å ikke la problemer i skolen bli en lek med tall og oppfordrer til å sette kvalitet i skolen først, for barnets skyld.

- Vi har mottatt bekymringen fra Utdanningsforbundet og tar den på alvor, Erik Stene, direktør for oppvekst og velferd hos Fylkesmannen i Trøndelag.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Utdanningsforbundet i Trondheim har sendt Fylkesmannen en bekymring angående brudd på minstenorm for lærertetthet og kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet i Trondheimsskolen.