Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet i to år:

– Jeg tenker på Odin og hva som kan ha skjedd med ham, minst 100 ganger hver dag

I det gule huset ved Laugen i Skaun står Odin André Hagen Jacobsens rom akkurat som det gjorde den dagen han ble borte.

- Jeg tenker på Odin, og hva som kan ha skjedd, 100 ganger hver dag. Det må jeg leve med, sier Ingunn Hagen (til h). Her hjemme i Eggkleiva siden med ektemannen og Odins far, Dan Yngve Jacobsen.  Foto: Frank Cadamarteri

– Det har tatt altfor lang tid. Jeg hadde aldri forestilt meg at det skulle gå så lang tid uten at vi fikk noen svar på hva som er skjedd, men vi er kommet dit at vi greier å snakke om at Odin er borte uten å begynne å gråte, sier Odins mor, Ingunn Hagen.