Strakstiltak vedtatt:

Nå er det påbudt med munnbind på buss og taxi i Trondheim

Formannskapet innførte påbud om bruk av munnbind på buss og trikk i rushtiden og når en-meteren ikke lar seg gjennomføre. Også flybuss, regionbuss og båt omfattes av påbudet.

Nå må passasjerene bruke munnbind på bussen i Trondheim i morgenrushet og middagsrushet.   Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

Dermed må alle reisende i Trondheim nå forholde seg til påbudet. Forskriften er hjemlet i smittevernloven og du kan straffes med bot om du ikke overholder påbudet.

Påbudet gleder på buss, trikk og båt hverdager mellom klokken 07.00 og 09.00, samt hverdager mellom klokken 14.00 og 17.00 - og ellers når en-meteren ikke lar seg gjennomføre.

Påbudet gjelder også i drosjer til enhver tid.

Påbudet gjelder fra i dag.

LES OGSÅ: Tre nye smittede i Trondheim

Politikerne utvidet påbudet

Frps Elin Marie Andreassen foreslo på vegne av Frp, Ap, Sp, SV, MDG og Venstre å utvide påbudet som ble foreslått av kommunedirektøren til å gjelde utover de angitte tidspunktene, om det er umulig å overholde 1 meters avstand. Hun fremmet også at påbudet skulle gjelde regionbuss, flybuss og båttrafikk.

Andreassen mente at folk ikke kunne få ansvar for å vurdere "en meteren" selv utenfor rushtiden. Hun viste til bevisst og ubevisst feilinformasjon, blant annet fra kjendiser på sosiale medier.

LES OGSÅ: 180 barneskoleelever i karantene

Raste mot påbudet

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen var kritisk til påbudet på grunn av synkende smittetrykk i byen. Og mente at kommunen må dekke innkjøp av munnbind til befolkningen. Han var rasende for at folk som ikke har råd til å kjøpe munnbind blir stengt ut fra kollektivtilbudet.

Rødts Roald Arentz foreslo at transportselskapene skal sørge for at munnbind er tilgjengelig i drosjer for sjåfører og passasjerer, og for sjåfører/ansatte i busser og andre kollektivtilbud.

KrFs Geirmund Lykke foreslo at transportselskapene plikter å informere de reisende om god munnbind-hygiene, ved at munnbind byttes/vaskes før hver reise. Dette fordi han var redd feil bruk av munnbind øker smitterisikoen.

Høyre ønsket ikke å utvide påbudet, utover kommunedirektørens forslag.

LES OGSÅ: Frp jekket opp koronakrisepakken med milliarder

Dette er de nye reglene:

1. Påbud om bruk av munnbind ved buss, herunder regionbuss og flybuss, samt trikk og båt.

a. Påbudet gjelder gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom kl. 14.00 og 17.00, og ellers når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre.

b. Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

2. Påbud om bruk av munnbind for sjåfører og passasjerer i drosje. Kravet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

3. Bystyret oppfordrer nabokommuner til å vedta tilsvarende forskrift, for å ivareta smittevern ved kollektivreiser på tvers av kommuner.

Forslaget ble vedtatt med ni stemmer.

Punkt tre ble votert separat og ble enstemmig vedtatt.

Lykke og Arentz' tilleggsforslag fikk også enstemmighet.

LES OGSÅ: - Dypt tragisk at for byen at Trondheim mister håndball-VM

- Fatalt i andre kommuner

Forslaget om påbud til munnbind kom fra kommunedirektør Morten Wolden etter en medisinskfaglig vurdering fra kommuneoverlegen.

- Vi ser hvor fatale konsekvenser smitten får når den når de svakeste, slik det har skjedd i Eidsvoll. Vi har flat kurve i Trondheim, men de smittede Trondheim har veldig mange nærkontakter, sa Wolden i sin innledning.

Han sa at anbefalingen om munnbind på bussen i rushtrafikken hadde gitt skuffende lav munnbindbruk.

Han og ordføreren hadde møte med AtB tirsdag morgen om den praktiske gjennomføringen av påbudet.

LES OGSÅ: Ansatte i karantene etter koronasmitte på Felleskjøpet

Nedgang i smitten i Trondheim

Helse og velferdsdirektør Helge Garåsen uttalte at smittesituasjonen og testsituasjonen er tilfredsstillende i Trondheim.

- Hele 1647 personer ble testet i Trondheim mandag - et høyt tall for en kommune på Trondheims størrelse, sa Garåsen.

Siste uke testet 49 positivt på Covid-19 i Trondheim. Det er kun 6,7 promille av de testede, og er en nedgang fra forrige uke.

Garåsen lovet en økt innsats fra kommunen for å gi informasjon om hvordan man skal bruke munnbind riktig.

FØLG KORONASITUASJONEN I TRØNDELAG HER

På forsiden nå