Smitte ved ni videregående skoler:

- Vi kjenner ikke til et eneste tilfelle der noen har blitt smittet på skolen

Siden koronaviruset brøt ut har det vært smitte ved ni videregående skoler i Trøndelag. Her er oversikten over skolene og hvor mange som har vært smittet.

Skolene har ikke lov til å innføre hvilke som helst forebyggende tiltak for å hindre smittespredning.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

I dag kom fylkesdirektøren for utdanning, Vegard Iversen, med en orientering rundt smittesituasjonen i de trønderske videregående skolene.