Sterke reaksjoner på at regjeringen innfører fritt skolevalg:

- Fritt skolevalg bare for de sterkeste elevene

Regjeringen innfører fritt skolevalg over hele landet. Fylkeskommunene reagerer sterkt og kaller fritt skolevalg et feilgrep, tvangsbruk og statlig overstyring. Opposisjonen varsler reversering.

KRITISK: Lederen for hovedutvalg utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Kari Anita Furunes (Sp), mener regjeringens opplegg for fritt skolevalg i den videregående skolen står til stryk.  Foto: Christine Schefte

- Endringen vil føre til et rent karakterbasert opptak. I realiteten bare et fritt skolevalg for de aller sterkeste elevene, sier Kari Anita Furunes (Sp)