– Vi orker ikke mer. Nok er nok

Innbyggerne i Nardo bydel fortviler. Et deponi på 12 milloner kubikk anbefales lagt til Bratsberg, og dermed enda mer støy og støv fra tungtransport som innbyggerne mener har ødelagt bomiljøet i flere år allerede.

Beboerne i Nardo bydel er lei, drittlei, av all tungtrafikk som eksisterende deponi i Bratsberg fører med seg. Nå vil de ha et klart politsik nei til to nye deponi som kommunedirektøren anbefaler i Bratsberg. Foran ser vi Wenche Waagen som bor på Bjørkmyr.  Foto: Morten Antonsen

– Vi går fra ille til marerittlignende tilstander, sier Wenche Waagen, styremedlem i Bjørkmyr kulturforening.