Dømt for sexutpressing av flere menn - slipper å gå i fengsel

Frostating lagmannsrett har under «adskillig tvil» valgt å redusere straffen for to menn i 20-årene, som i sommer ble dømt til fengsel for utpressing etter å ha utgitt seg for å være mindreårige.

Ankesaken ble gjennomført i Trondheim tinghus i begynnelsen av november.  Foto: Alexander Killingberg

Lagmannsretten dømmer i stedet de to til samfunnsstraff i 420 timer, selv om de ifølge dommen har drevet planmessig utpressing av flere menn over en periode på et halvt år.