Flere barnehager i Trondheim står i fare for å stenge: - Det er en grunn til at vi valgte denne

Foreldre fortviler over at små barnehager stenges og at barna flyttes til store avdelinger. Kommunalsjef Ella Ingdal mener det skaper mer stabilitet å legge ned hele barnehager.

Trondheim kommune vil stenge flere små avdelingsbarnehager. Foreldre i Tordenskjold barnehage er svært kritiske.   Foto: Kim Nygård

– Vi valgte bevisst en mindre avdelingsbarnehage, fremfor en større basebarnehage. Vi mener at tilbudet blir betydelig dårligere av å flytte til Aastahagen, sier Edgar Holm.