- Nå er de ansatte utrygge. Dette rammer helsetilbudet til alvorlig syke unge

En rekke tidligere og nåværende ansatte ved Bup Lian sier de er sterkt bekymret for akuttilbudet til psykisk syke barn og unge ved St. Olavs hospitals avdeling på Lian.

Flere ansatte ved Bup Lian har varslet Pasientombudet og Fylkesmannen om at de er svært bekymret for helsetilbudet til barn og unge på grunn av et krevende arbeidsmiljø ved Bup Lian. Divisjonssjef i psykisk helsevern, Randolf Vågen, bekrefter at det i flere år er blitt arbeidet med utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet ved avdelingen.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Årsaken skal være et svært krevende arbeidsmiljø som har ført til at en rekke ansatte har sagt opp sin stilling de siste årene.