Sykefraværet i Trondheim

– Det er skrekktall, det er kjempealvorlig

Kontrollutvalget retter sterk kritikk og er svært bekymret over det høye sykefraværet, spesielt i barnehagene, i Trondheim.

Rolf Jarle Brøske og Sivert Bjørnstad er leder og nestleder i kontrollutvalget. De reagerer på det høye sykefraværet. -  Jeg tviler på at trøndere er sykere enn i resten av landet. En rekke tiltak er blitt prøvd over år, uten at sykefraværet har gått ned. Revisjonen stiller spørsmål om gjennomførte tiltak holder mål sier Brøske.  Foto: Håvard Jensen/Scanpix

– Ordføreren burde ligge våken om natta til sykefraværet går ned, sier leder av kontrollutvalget, Rolf Jarle Brøske (H) etter utvalgets behandling av revisjonsrapporten «Sykefravær i barnehager»