Sykepleier dømt til å betale erstatning til St. Olavs hospital

Sykepleieren mener hun ble utsatt for trakassering, trusler og forskjellsbehandling etter en varslingssak i 2019. Retten er uenig.

En ansatt ved St. Olavs hospital mener at hun er utsatt for gjengjeldelse etter varsling. Nå har hun tapt i retten.  Foto: Terje Svaan

Retten mener at St. Olavs behandling av sykepleieren skyldes behovet for å avklare situasjonen rundt hennes omfattende sykefravær og sykehusets manglende mulighet til å tilrettelegge arbeidet for henne.