Når Rannveig skal ta master, får hun hjelp av Europas fremste romfartseksperter

Trondheim skal bli sentrum for romfartsteknologi. Mandag skrev NTNU og den europeiske romfartsorganisasjonen, Esa, under en samarbeidsavtale.

Skal simulere kollisjon: Rommet er fullt av søppel fra gamle satellitter, forteller Rannveig Færgestad. I masterpoppgaven sin får hun hjelp fra Esa når hun skal simulere kollisjoner med satellitter i bane. Bak sitter Hannah Laugaland som også vil jobbe med romfart.   Foto: Terje Svaan

Avtalen mellom NTNU og Esa betyr at studenter og forskere på NTNU må komme på gode ideer. Esa tilbyr eksperthjelp og tilgang til data og kunnskap.