Har fått 120 millioner kroner til å forske på alt om vindkraft

Sintef og NTNU får penger til et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Målet er vindkraft med minst mulig miljøbelastning.

Topptungt kakeselskap: Her feirer NTNU-rektor Anne Borg (t.v.) olje og energiminister Tina Bru (på skjerm og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef, det nye forskningssenteret for vindkraft med hovedbase i Trondheim.   Foto: Christoffer Solberg / sintef

- Vi skal først og fremst forske på havvind, men skal også se på mer bærekraftige løsninger for vindkraft på land, sier sjefforsker John Olav Tande i Sintef Energi. Han skal lede det nye senteret og har særlig tro på flytende havvind. Det er vindturbiner som ikke står fast på havbunnen, men er festet med ankerfeste.