Overgriper dømt til å betale nesten en halv million i erstatning etter å ha forgrepet seg på sovende ungdommer

Mannen i førtiårene ble torsdag dømt til sju års fengsel i Frostating lagmannsrett. Han vil anke dommen til høyesterett.

En mann fra Trøndelag er dømt til sju års fengsel etter såkalte sovevoldtekter mot fire unge menn.  Foto: Terje Svaan

I dommen fra lagmannsretten står det at tiltalte har vist et «fast forbrytersk forsett over en lengre periode», ved at han forsikret seg om at de fornærmede sov før han forgrep seg på dem.