Forkorter fengslingen for kvinnen som er siktet etter barnedødsfallet

Kvinnen som er siktet etter at spedbarnet døde ved St. Olavs hospital ble i tingretten varetektsfengslet i fire uker. Frostating lagmannsrett mener imidlertid at det holder med to.

Barnet ble erklært død ved St. Olavs hospital torsdag.  Foto: Kim Nygård

Det går fram av en rettsavgjørelse fra Frostating lagmannsrett som ble forkynt for den siktede kvinnen fredag kveld.