Full krig om helsemillioner: St. Olav møter massiv motstand

St. Olavs hospital ber om 300 millioner kroner i et regionsykehustilskudd, men møter kraftig motbør. - Ikke troverdig, mener Nord-Trøndelag legeforening.

Det er ingen grunn til at St. Olavs hospital skal få et regionsykehustilskudd, mener Nord-Trøndelag legeforening. Leder Dragan Zerajic er bekymret for at et slikt tilskudd vil tappe lokalsykehusene.  Foto: LEIF ARNE HOLME

- Dette vil gå på bekostning av helsetilbudet i Helse Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det vil svekke helsetilbudet til folk i distriktet, og det er uheldig, sier Dragan Zerajic, leder i Nord-Trøndelag legeforening.