Miljødirektoraret oppga feil klimatall:

Trondheim ikke så stor klimaversting likevel

Trondheim kommune ble i vår utpekt som klimaversting blant de norske kommunene. Nå erkjenner Miljødirektoratet at utslippstallene var feilrapporterte.

EN FJERDEDEL AV UTSLIPPENE: Fjernvarmeanlegget på Tiller utgjør omtrent en firedel av utslippene av klimagasser i Trondheim. Nå jobbes det med utredninger for Co2-fangst ved Heimdal varmesentral  Foto: Borgar Sagbakken

- Til tross overlappende utslippsrapportering viser tallene fortsatt at utslippene i Trondheim har økt kraftig under blant annet Rita Ottervik og MDG i perioden 2015 – 2018. Det er synd, sier Høyres Peder Egseth (H).