De skal drive koronaforskning på trønderne

Hunt-miljøet får pengestøtte til å bruke det unike grunnlaget de sitter på i koronaforskning.

Kristian Hveem ved HUNT/NTNU, er glad for at de nå får støtte til å forske på hvordan koronatiltakene har påvirket folks helse i Trøndelag.  Foto: Svein Inge Meland

Tirsdag morgen ble tildelingen på 16 millioner kroner fra Forskningsrådet offentliggjort. Prosjektleder Kristian Hveem ved HUNT/NTNU legger ikke skjul på at han er glad for nyheten.