- Det å bruke tvang mot barn, er veldig dramatisk

Tre ganger har hun vært innlagt ved Bup Lian. Nå kjenner 20-åringen et sterkt behov for å si fra om hvordan hun opplevde det: - Det å bli utsatt for tvang, er ikke på noen måte greit.

- Jeg husker jeg var mye sint. Jeg var så fortvilet over at de kledde av meg og satte meg ned på do, forteller Lea om et av oppholdene ved Bup Lian.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Sivilombudsmannen er sterkt bekymret for tilbudet ved Bup Lian. I et tilsyn i februar ble det påpekt at pasienter er blitt ilagt begrensninger som betegnes som store inngrep i deres privatliv. Enkelte er blitt utsatt for mye bruk av tvang.