38 trøndelagsskoler bryter loven - 12 ligger i Trondheim

- Det er ingen valgmuligheter. Lærernormen skal oppfylles, sier Fylkesmannen. Dersom de ikke klarer å følge loven, kommer påleggene.

12 kommunale skoler i Trondheim og tre friskoler klarer ikke å følge lærernorm. Bilde er tatt på Sjetne skole ved en tidligere anledning.  Foto: Morten Antonsen

Lærernormen pålegger skolen at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i 1.- 4. trinn og 20 elever per lærer i 5.-10. trinn.