Skjeggkrestrid om bolig i Trøndelag havner i Høyesterett

Frostating lagmannsrett har gitt en boligkjøper i Trøndelag prisavslag etter funn av skjeggkre. Nå anker selger dommen til Høyesterett. Avgjørelsen vil få betydning for fremtidige boligtvister i Norge.

Det er ikke påvist skjeggkre på halvannet år ved denne tomannsboligen i Melhus. Likevel er kjøperen den ene enheten tilkjent et prisavslag på 200.000 kroner.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

I januar 2018 solgte ekteparet Erlend og Torunn Klefstad sin bolig i Melhus. Salgssummen var på 4,7 millioner kroner.