Slik skal St. Olav bedre tilbudet på Bup Lian

- Jeg oppfatter at St. Olav har tatt kritikken konstruktivt, og har iverksatt en rekke forbedringstiltak, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Sivilombudsmannen avdekket at det var svært lytt i lokalene, akuttenheten var trang og underdimensjonert og skjermingsenheten ga et nakent og sterilt inntrykk ved Bup Lian. Nå har St. Olav gjort forbedringer, og Sivilombudsmannen har avsluttet tilsynet.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Beltesengen er tatt bort, en avdeling er pusset opp, barn og unge skal involveres i egen behandling og når pasienter utsettes for tvang, skal det dokumenteres og evalueres. I tillegg skal kompetansen blant ansatte øke.