- Folk fra Trondheim drar heller til nabokommunen for å handle enn på City Syd

Tirsdag samlet kommunetoppene i Trondheimsregionen seg til et digitalt møte for å drøfte hvordan de kan samarbeide videre med håndteringen av smitteutviklingen i regionen. Der drøftet flere kommuner nye tiltak.

Ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) i Skaun har fått tilbakemeldinger på at flere trondhjemmere handler i nabokommunene for å unngå folksomme kjøpesentre i byen.  Foto: jens petter søraa

Mens formannskapet i Trondheim vedtok en ny forskrift 2. juledag, vurderer nå flere av kommunene samme eller lignende tiltak.