Dette er områdene med mest kvikkleire i Norge

Gjerdrum, der det i dag tidlig gikk et stort skred, ligger i Norges største sammenhengende kvikkleireområde. Av rundt 2000 områder med påvist kvikkleire, er over 700 i Trøndelag.

Flere hus er tatt av det store skredet i Gjerdrum. Det er tidligere påvist kvikkleire i området, som ligger mellom vest for E6 mellom Oslo og Gardermoen.