Fra i dag endrer denne mannen tittel

Frank Jenssen var den første fylkesmannen i et sammenslått Trøndelag. Nå er han igjen historisk.

Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet var Fylkesmannen.  Foto: Håvard Jensen

Fra 1. januar skal han tituleres statsforvalter og ikke fylkesmann.