27 000 trondhjemmere bor på kvikkleire

Trondheim kommune har hele 117 kvikkleiresoner. Kommunen sier de ikke er kjent med at det er akutt skredfare noen steder.

Sju personer er per mandag ettermiddag bekreftet omkommet og tre er fortsatt savnet etter kvikkleireskredet i Gjerdrum på Østlandet natt til 30. desember.