Skrekkscenario med skred på Bakklandet og flodbølge i Nidelva: – Er ikke ment å skremme folk

I to nasjonale kriserapporter blir et tenkt kvikkleireskred med utspring på Bakklandet i Trondheim løftet opp som et av katastrofescenarioene.

Adresseavisen lagde denne grafikken da avisa skrev om rapporten i 2013.  Foto: Adresseavisen grafikk

Men fagfolkene mener det er lite sannsynlig at noe sånt vil skje i virkeligheten.