Disse trønderske veiprosjektene kan bli startet i 2021

Nye Veier planlegger byggestart for nye E6-strekninger både sør og nord for Trondheim i 2021. I Trondheim kan det bli byggestart for arbeidet med å fjerne E6-flaskehalsen på Sluppen, i regi av Statens vegvesen.

KAN FÅ OPPSTART i 2021: E6 mellom Kvithammar og Åsen, E6 på Sluppen og E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene kan få byggestart i det nye året.   Foto: Illustrasjoner fra Nye Veier og Statens vegvesen (skisse fra Sluppen, øverst til venstre)

Det kan bli byggestart for flere veiprosjekter i Trøndelag i året som kommer. Adresseavisen har satt sammen en oversikt.