Berit Nordstrand får kritikk for brudd på etiske regler for leger: - Jeg har ikke tillit til henne

Nordstrand får kritikk fra Rådet for legeetikk, som blant annet mener at hennes bok «Omstart 30» kan føre til angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten.

Berit Nordstrand gir ut bøker med oppskrifter og ernæringsråd, og gir råd om utredning og diagnostisering av helseplager. Nå får hun kritikk for at hun ikke reflekterer vitenskapelig dokumenterte metoder.  Foto: Richard Sagen

Det var lege Kaveh Rashidi og forskningsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Signe Flottorp, som våren 2020 klaget Nordstrands virksomhet inn for Rådet for legeetikk.