Slik blir kvikkleiren livsfarlig. Sjekk skredfaren der du bor.

Flere av de verste naturkatastrofene i norsk historie skyldes kvikkleireskred. Skredet i Gjerdrum var trolig nummer 32 i rekken av denne typen i Norge de siste 60 årene.