Regjeringens klimaplan

Heim kommune anskaffet "feil" bilpark

Senest i fjor vår anskaffet Heim kommune 32 splitter nye biler. Men bilene viser seg å være feil type og må etterhvert byttes ut.

Senest i fjor vår leaset Heim kommune hele 32 hybridbiler som den på bildet. Skulle kommunen fulgt de nye innkjøpskravene, kunne de ikke valgt denne bilen.  

Et av virkemidlene i regjeringens klimaplan er å stille klimakrav i offentlige innkjøp – deriblant at det fra 2022 bare skal anskaffes nullutslippsbiler. En el-bil er en nullutslippsbil.